DJEVOJKA LANENE KOSE

99.00kn


Back Cover

Romanom “Djevojka lanene kose” Žarko Milenić veoma eklatantno uvjerava one koji prate njegov

književni rad da je riječ o autoru koji ima šta da kaže i ume to da saopšti na književno artikulisan način, primjeren duhu vremena, ma o bilo kojem književnom rodu, u kojima se do sada oprobao.

Ovim romanom Žarko Milenić predstavlja se kao romansijer moderne provincije koji lagano i nenametljivo uspostavlja čvrstu komunikaciju sa čitaocima i jedan je od nesumnjivo najvećih kvaliteta djela sadrži se upravo u toj čitalačkoj draži.

Kroz neobičnu ljubavnu povest i galeriju zanimljivih likova, među kojima ima i pisaca, učitelja, direktora, bibliotekara itd. autor veoma sugestivno dočarava sliku jednog provincijskog gradića, mentalitet naših savremenika, njihove težnje, želje, teškoće i frustracije.

Bajo Džaković, književnik

Kategorija:

Description

U JEDNOM DAHU

 

Romanom “Djevojka lanene kose” Žarko Milenić veoma eklatantno uvjerava one koji prate njegov

književni rad da je riječ o autoru koji ima šta da kaže i ume to da saopšti na književno artikulisan način, primjeren duhu vremena, ma o bilo kojem književnom rodu, u kojima se do sada oprobao.

Ovim romanom Žarko Milenić predstavlja se kao romansijer moderne provincije koji lagano i nenametljivo uspostavlja čvrstu komunikaciju sa čitaocima i jedan je od nesumnjivo najvećih kvaliteta djela sadrži se upravo u toj čitalačkoj draži.

Kroz neobičnu ljubavnu povest i galeriju zanimljivih likova, među kojima ima i pisaca, učitelja, direktora, bibliotekara itd. autor veoma sugestivno dočarava sliku jednog provincijskog gradića, mentalitet naših savremenika, njihove težnje, želje, teškoće i frustracije.

Sve to rečeno je na znalački način, majstorski vođenom radnjom i upečatljivo kreiranim dijalozima. Slobodno se može konstatovati da bi, uz veću medijsku podršku knjiga “Djevojka lanene kose” Žarka Milenića mogla da nosi i odrednicu hit-romana.

Osim toga, ovaj roman djeluje i veoma životno i uvjerljivo, pa upućuje na zaključak da je essentialia negotii i narativnog toka (auto) biografskog karaktera, što je u Milenićevom slučaju djelovalo kao katalizator, barem kada je riječ o već pominjanoj komunikaciji

s čitaocima.

Posebnu vrijednost ovog romana čine epistolarni fragmenti koji drže okosnicu snažnog dramaturškog toka, a zapaža se i lakoća deskripcije autora u akcentuaciji karakterologije likova, kao i izvjestan ironičan, samoironičan i parodičan diskurs.

Roman “Djevojka lanene kose” čita se u jednom dahu i zbog lagane tematike, nikle iz života, upečatljivih slika i čvrstog dramaturškog toka, kao i prave galerije zanimljivih likova. Može se očekivati da će naići na dobar prijem i kod široke čitalačke publike.

Bajo Džaković, književnik