Biografija

Priredila Marija Mišić

MIŠIĆ, MARIJA, rođena je 1987. godine u Slavonskom Brodu gdje stječe srednjoškolsko
obrazovanje općeg usmjerenja u gimnaziji Matije Mesića. Upisuje zatim dvopredmetni studij,
filozofsko-teološki, na Katoličkom Bogoslovnom Fakultetu u Đakovu, Sveučilište Josipa Jurja
Strossmayera u Osijeku. Studij privodi kraju sa završnim radom iz područja bioetike i medicine,
odnosno kliničke prakse, na temu moralne problematike pobačaja te stječe akademski naziv mag.
theol. Udana je, majka trojice sinova.
Njezina poezija uvijek je refleksivna i pomalo filozofska, a tematika zastupljena u pjesmama
egzistencijalne je, ljubavne ili religiozne naravi. Uvijek promišlja čovjeka; naspram
ovozemaljskog života – kroz različite težnje i želje, naspram drugoga – kroz međuljudske
relacije i ljubav, te naspram transcendentnog – kroz čežnju za uzvišenim. Antropološka
dimenzija obilježje je svake pjesme, a sjetan stil i imperativ ljepote poetskog izričaja pjesnikinjin
su potpis. Osim poezije, piše eseje, kratke priče i književne kritike te se bavi uredništvom pri
Udruzi Aldo, Slavonski Brod, gdje od 2016. do 2018. godine obnaša dužnosti predsjednice. Kao
urednica surađuje također pri nakladničkoj kući Kerigma-Pia, Zagreb, a književni rad zatim
nastavlja u vodstvu naklade Das Wort. Članica je Hrvatskog sabora kulture te Matice hrvatske.
2013. godine objavljuje zbirku poezije Crne orhideje (UG BAGREM, Gradište).
2014. godine sudjeluje u uredništvu i sa svojim djelima u objavi zbirke Znamen čežnje, zbirka
više autora. Iste godine sudjeluje na „XI. Susretima mladih pjesnika i prozaika“ u organizaciji
riječkog DHK-a i biva uvrštena među deset perspektivnih mladih pjesnika Hrvatske te objavljena
u Književnoj Rijeci.
2016. godine objavljuje zbirku poezije Sati od pijeska (Udruga Aldo, Slavonski Brod).
2017. godine objavljuje dječju knjigu O svemu i svačemu (Udruga Aldo, Slavonski Brod) što
je prvi iskorak njezinog stvaralaštva u svijet dječje književnosti.
2017. godine objavljuje knjigu prikaza Analitika pisane riječi kroz impresiju pročitanog
(Udruga Aldo, Slavonski Brod).
2017. godine zbirka poezije Crne orhideje (Udruga Aldo, Slavonski Brod) izlazi u
ponovljenom, dopunjenom izdanju.
2018. godine objavljuje knjigu Fragmenti, Retrospektiva stiha (Das Wort, Slavonski Brod)
koju sačinjava izbor iz ljubavne poezije uz eseje, bilješke i komentare.
2019. godine uređuje zavičajni zbornik poezije Verba marsonica koji nastaje prema
istoimenoj književnoj radioemisiji što ju je Mišić uređivala i vodila kroz dvije godine te tijekom njih ugostila i intervjuirala brojne književnike, pjesnike i umjetnike s područja Brodsko-posavske
županije prateći pri tome mjesna kulturno-umjetnička događanja.
2020. godine objavljuje roman Tuđinka koji pripada povijesnoj fikciji, a pripovijeda ljubavnu
priču smještenu u 17. stoljeće na pozadinu Zrinsko-frankopanske urote, njezina drugog pokušaja.
2020. godine uređuje drugo izdanje zbornika Verba marsonica koji sabire pjesničko stvaralaštvo Brodsko-posavske županije.