Biografija

Tatjana Kovač

Tatjana Kovač rođena je 1968. godine u Velikom Grdjevcu. Školovala se u Bjelovaru. Danas živi u Grubišnom Polju.
2017. Udruga ALDO, Slavonski Brod, objavila joj je knjigu I ja želim živjeti.