Biografija

Tarik Sakić

Tarik Sakić rođen je 12. januara 1995. godine u Tuzli, Bosna i Hercegovina. Osnovnu školu je završio u Puračiću, srednju školu gimnaziju u Lukavcu, a u Tuzli Tehnološki fakultet.
Poezijom se počeo baviti krajem fakultetskih studija kada mu je i prva pjesma bila objavljena u zajedničkoj zbirci pjesama udruženja „Metamorfoza“. Također, pjesme su mu objavljene i u zbirkama pjesama Carpe diem i Jer govor san produbljuje.
2020. Das Wort, Slavonski Brod, objavio mu je u Hrvatskoj knjigu Karipski san.