Biografija

Srečko Marčeta

Srećko Marčeta, rođen je 27. aprila 1957. godine u Bosanskom Novom, BiH, gdje završava osnovnu i srednju školu. Od malih nogu aktivan u dramskim i recitatorskim sekcijama osnovne i srednje škole. U osnovnoj školi počinje pisati prozu i poeziju. Svoj radni vijek započinje u Zagrebu gdje bolje upoznaje čari scenske igre. U novoosnovanom Domu kulture 1985. ponovo se približava staroj ljubavi - kazalištu, sceni, glumi i lijepoj pisanoj riječi. Zajedno sa drugima otpočinje aktivan rad sa djecom i omladinom u dramskim folklornim i književnim radionicama. Uz rad završava Višu poslovnu školu i nastavlja rad u JU Kulturno obrazovni centar u Novom Gradu.

Osnivač je udruženja „Scena“, od 2009. godine, koja se bavi kazališnom i književnom djelatnošću. Autor je više kazališnih komada koja su igrana u gradovima Bosne i Hercegovine i okruženja. Dobitnik je više značajnih kazališnih priznanja za izvedene predstave i nagrade za najbolji originalni tekst „E moj Ćane, ko će sada da me bije“, „Ja d’rektor“, „Pomozite da se udam“, „Povratak Strajila“ ... Do sada ima objavljene dvije samostalne knjige i tri zajedničke zbirke pjesama.

2016. Udruga Aldo, Slavonski Brod, objavila mu je u Hrvatskoj knjigu pjesama Pjesmarica za djecu.