Biografija

Slobodan Repak

REPAK, SLOBODAN, rođen je u Dvoru. Odrastao je u selu Pakovac pored Dvora. Osnovnu školu završio u G. Javornju a srednju mašinsko-tehničku u Bos. Novom. Živi i radi u Zadru.
2009. UG ESSEGG, Osijek, objavila mu je zbirku pjesama „Nevidljiva tišina“.
2010. UG ESSEGG, Osijek, objavila mu dvije zbirke pjesama: „Smijeh“ i „Nemirna rijeka“.
2011. UG ESSEGG, Osijek, objavila mu je četvrtu zbirku pjesma „Vremenski putnik“.
2016. Udruga ALDO, Slavonski Brod, objavila mu je petu zbirku pjesama „Ostavite meni moje ništa“.