Biografija

Samid Đulović

Samid Đulović je rođen 19. 05.1979. u Tuzli, BiH gdje završava srednju školu i fakultet. Po profesiji je dipl. ekonomist i informatičar. Radio je u nekoliko tvrtki i organizacija, vodio vlastiti biznis, trenutno vodi projekt zapošljavanja u okviru nevladinog sektora. Sklonost ka crtanju i pisanju je pokazivao od osnovne škole. Sebe vidi kao lijevo orijentiranu, kosmopolitski okrenutu osobu sa slobodarskim načinom razmišljanja i djelovanja u svemu pa tako i u poeziji. Živi i radi u Živinicama.

2016. godine Udruga ALDO, Slavonski Brod, objavilo mu je u Hrvatskoj zbirku pjesama Ciklusi.