Biografija

Author Picture

Rajko Jelisavac

Rajko Jelisavac rođen je 4. 6. 1988. u Prijedoru, Republika Srpska, BiH. Živi u Novom Gradu. Tu je završio osnovnu školu „Sveti Sava“ i srednju elektrotehničku školu „Đuro Radmanović“ 2003-2007 .U Banja Luci je završio na Univerzitetu za poslovne studije Fakultet za informacione tehnologije i dizajn 2007-2010. Nakon toga upisuje BLC visoka škola Banja Luka i završava fakultet informatike 2010-2011. Po završetku BLC visoke škole Banja Luka upisuje Univerzitet „Sinergija“ Bijeljina i završava master studije na fakultetu Savremene informacione tehnologije 2013-2014. Trenutno je na doktorskim studijama na Panevropski univerzitet „Aperion“ Banja Luka na fakultetu Poslovna informatika na smjeru Informacioni sistemi u komunikacijama i logistici 2016-i dalje. Do sada je bio zaposlen u Opštini Novi Grad na poslovima informatičara, JU Eleltrotehnička škola „Nikola Tesla“, Banja Luka na poslovima Profesor STH, JU „Gimnazija“, Banja Luka na poslovima Profesor računarstva i informatike, trenutno je zaposlen u JU Srednjoškolski centar Kostajnica na poslovima Profesor informatike. Učesnik je dvije naučne konferencije i ima objavljen jedan rad u zborniku radova. Završio je kurs i obuku za MCSA WINDOWS SERVER 2016. Za vrijeme studija bio je dobitnik pohvalnice za pokazani uspjeh iz predmeta dizajn prostora.