Biografija

Mladen Piljak

MLADEN PILJAK rođen je 16. lipnja 1961. godine u Ivačevu, općina Vareš, BiH. Od
1973. godine živi u Hrvatskoj, u Slavoniji, točnije u Gunji gdje pohađa Osnovnu školu.
Srednju školu završio je u Brčkom, BiH.
2019. Das Wort, Slavonski Brod, objavio mu je knjigu Prstohvat ljubavi i komadić duše.