Biografija

Melisa Brkić

Melisa Brkić rođena je 10. jula 1998. godine u Tuzli, Bosna i Hercegovina.
Nakon završetka osnovne škole, upisuje Srednju medicinsku školu u Tuzli, odsjek medicinska sestra-tehničar koju uspješno završava 2017. godine. Trenutno je student druge godine Medicinskog fakulteta na Univerzitetu u Tuzli, odsjek opći studij.
Ljubav prema pisanju pojavila se još u osnovnoj školi, kada je pored učešća u novinarskoj i
dramskoj sekciji, počela pisati svoje prve literarne radove i odazivati se na razne književne konkurse, te i osvajati nagrade.
Ozbiljniji književni koraci počinju na fakultetu, kada je odlučila objaviti svoju prvu knjigu.
2019. Das Wort, Slavonski Brod objavio joj je u Hrvatskoj zbirku pjesama Ono što je ostalo od nas.