Biografija

Marina Bavrlić

Marina Bavrlić rođena je 5. 9. 1960. u Travniku, BiH. Završila je muzičku školu I i II stepena u Banja Luci, BiH. Nastavnik je gitare u muzičkoj školi u Gradišci, BiH. Komponira muziku kako za dječje i omladinske festivale, tako i za sebe osobno.
2020. DAS Wort, Slavonski Brod objavio joj je u Hrvatskoj knjigu Kozmički kod.