Biografija

Ljubiša Vujasin

Ljubiša Vujasin je rođen 11. 9. 1975. godine u Novom Gradu, Republika Srpska (BiH). Prozom i poezijom se do sada bavio samo u okvirima školskih aktivnosti. Prisustvovao je na Književnoj koloniji „Rijeka misli“, u Hašanima. U suradnji sa kolegicom Milkom Ličinom, 2017. godine, u prostorijama JU „Gradska biblioteka“, organiziraju „Dječje književno večer“. Prvu zbirku „Pjesmice i igrokazi za djecu“, objavio je 2017. godine, a drugu, posvećenu svojim đacima „Pjesmice za moje mališane“, 2018. godine. Oženjen je i otac dva dječaka. Živi i radi kao profesor razredne nastave (učitelj) u Novom Gradu.