Biografija

Ivan Marinkić Braca

Ivan Marinkić Braca rođen je 11. 8. 1957. u Gabeli općina Čapljina BiH. Osnovnu školu završio je u Hrvatskoj, u Gunji, a ŠUP (Škola učenika u privredi) u Brčkom, BiH.
Pisanjem se bavi od 2010. Do sada su mu pjesme objavljivane u međunarodnim zbirkama i časopisima. Pjesme su mu čitane na VTV, Z1 Televiziji, Hrvatskom radio Vukovaru i HRT - Radio Rijeka.
2019. Das Wort, Slavonski Brod, objavio mu je knjigu Kasne duge.