Biografija

Ivan Barić

BILJEŠKA O AUTORU

BARIĆ, IVAN, rođen je 1968. godine u Gunji kod Županje gdje danas i živi. U kraćim razdobljima, živio je u Zagrebu i u Malom Lošinju. Po zanimanju je defektolog – socijalni pedagog. Trenutno je uposlen na radnom mjestu defektologa – stručnog suradnika u osnovnoj školi, u Drenovcima, te u Posavskim Podgajcima.
Pisanjem pjesama bavi se od najranije mladosti. Kao učenik osnovne i srednje škole objavljivao je pjesme i kritike, uglavnom u lokalnim listovima i časopisima. Pjesme su mu bile do sada objavljene u »Tenu«, »Quorumu« i »Lomu«.
2009. UG ESSEGG, Osijeka, objavile su mu prvijenac pod nazivom „Zidanje blatom“