Biografija

Gordana Savić

Gordana Savić (rođena Mikelić) rođena je 20. 03. 1954. godine u općini Bosanski Novi, danas Novi Grad, Republika Srpska, BiH.
Pisanjem se bavi od samog polaska u školu gdje su joj pjesme i prozni radovi objavljivani u
dječjim časopisima (Vesela Sveska, Male Novine) i školski časopis Cvrčak. Kao tinejdžerka objavljivala je po raznim časopisima za mlade, a 1968. godine u zbirci Antologija ljubavne lirike autora Dobrice Erića štampano je njenih pet pjesama.
Cijelo vrijeme piše ali ništa ne objavljuje dok joj pjesme nisu štampane u zbirkama Rijeka misli SCENE Novi Grad.
2018. Udruga Aldo, Slavonski Brod, objavila joj je u Hrvatskoj knjigu O njima, o nama. .