Biografija

Anamaria Tubić

TUBIĆ, ANAMARIA, rođena je 17. siječnja 1995. godine u Zagrebu. Osnovnu školu završila je u Petrinji, a Srednju obrtničku školu u Sisku, zanimanje tehničar cestovnog prometa. Na Veleučilištu u Rijeci završila je Stručni studij prometa.
2011. godine UG HRAST, Gunja, objavila joj je prvu zbirku pjesama Lica petrinjskih ulica.
2013. godine UG HRAST, Gunja, objavila joj je drugu zbirku pjesama Labirint boli.
2016. godine Udruga ALDO, Slavonski Brod, objavilo joj je u Hrvatskoj knjigu Za mog anđela.
2021. godine DAS WORT, Slavonski Brod, objavio joj je drugo izdanje prve zbirke pjesama Lica petrinjskih ulica.