Biografija

Anamaria Tubić

TUBIĆ, ANAMARIA, rođena je 17. siječnja 1995. godine u Zagrebu. Osnovnu školu završila je u Petrinji, a Srednju obrtničku školu u Sisku, zanimanje tehničar cestovnog prometa. Trenutno je studentica druge godine stručnog studija prometa na Veleučilištu u Rijeci.
2011. godine UG HRAST, Gunja, objavila joj je prvu zbirku pjesama Lica petrinjskih ulica.
2013. godine UG HRAST, Gunja, objavila joj je drugu zbirku pjesama Labirint boli.
2016. godine Udruga ALDO, Slavonski Brod, objavilo joj je treću zbirku pjesama Anđeli ne blijede.